Västerviks kommun har sedan tidigare erbjudit ungdomar feriepraktik inom kommunala verksamheter och ideella föreningar. Genom stöttning från oss kunde antalet praktikplatser utökas till att även omfatta näringslivet. 

Nu har vi arbetat med projektet sen 2012, och ser fram emot många år med feriepraktik framöver!

Läs mer om projektet på: https://www.vastervik.se/feriepraktik