Vi är en lokal sparbank som arbetar för att våra kunder och bygden ska utvecklas och växa. Genom festivalen ville vi ge staden ytterligare en profil och alla oss som bor och besöker staden nya upplevelser och intryck.

Vår förhoppning är att genom stora och små konstverk förgylla vår stad, skapa intresse, ge inspiration, väcka glädje och diskussion.