Vi vill bidra till att ideella föreningar kan vara med och ställa om till mer hållbar verksamhet, och hitta mer energieffektiva lösningar. Dessa investeringar är inte bara bra för samhället och klimatet, utan även ofta för föreningens ekonomi. Föreningar inom Västerviks kommun har därför möjlighet att ansöka om bidrag för tilläggsisolering, nytt värmesystem eller solceller, för att bidra till en mer hållbar framtid (och fritid).

Vår inriktning är att medfinansiera 40 procent av kostnaderna för åtgärderna. Sök gärna även stöd från Västerviks kommun och riksidrottsföreningen som har liknande stöd. Stöd till energi- och miljöprojekt - Välkommen till Riksidrottsförbundet (rf.se)