Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Vanliga frågor och svar om att driva projekt med finansiering av Tjustbygdens Sparbank

Vad roligt att du är intresserad av att driva ett projekt med oss för att utveckla bygden. Det värmer vårt Sparbankshjärta. Nedan hittar du vanliga frågor och svar och guidning kring hur projektarbetet kommer att se ut.

Vanliga frågor och svar

Projektets tidslinje

(1) Beslut

Ni får besked från oss att ni beviljats bidrag till ert projekt.

(2) Skicka in protokoll

Ni skickar in protokoll som visar vem som är firmatecknare.

(3) Signera villkoren

Villkoren beskriver vad ni får använda bidraget till, och när ni ska redovisa projektet. 

(4) Starta projektet

Nu vet ni hur mycket ni blivit beviljade och vilka villkor som gäller, så nu är det läge att dra igång det som ni vill göra. 

(5) Rekvirera förskott

Föreningar har möjlighet att få ut en del av bidraget som förskott. För att få bidraget utbetalt behöver ni ha skrivit under villkoren och även begära att få pengarna utbetalda – vi kallar det för att ”rekvirera”. Det gör ni i samma system som ni sökte bidraget. 

(6) Del- rapportera

Om projektet stäcker sig över flera år så kan det vara så att ni behöver rapportera hur verksamheten går när ni kommit halvvägs. Detta framgår i villkoren för projektet. Rapporteringen gör ni i samma system som ni sökte bidraget, i angiven mall.

(7) Slut- rapportera

När ni är klara är det dags att berätta för oss hur det gått. Slutrapporten gör ni i samma system som ni sökte bidraget, i angiven mall. Här ska ni även bifoga fakturor och kvitton från projektet. 

(8) Slut-rekvirera

När ni vet hur mycket pengar som gått åt i projektet så är det läge att slutrekvirera. 

(9) Slut- utbetalning och avslut

I och med att vi betalat ut den sista delen av projektbidraget till er så är ärendet avslutat hos oss.