Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Hållbarhetsstipendium

Jobbar din organisation lite extra med hållbarhet, eller känner du någon som gör?

Få chansen till Sparbankens hållbarhetsstipendium.

Ansökningsperioden är slut för detta år. Återkom gärna igen nästa gång.

Jordglob med hjärta

Vi delar ut stipendier till organisationer i vårt verksamhetsområde som prioriterar hållbarhet i sitt arbete. Detta gör vi för att uppmuntra företag, föreningar och övriga organisationers omställningsarbete och ge dem möjlighet att fortsätta utvecklas hållbart.

Förutsättningar

Den som söker eller blir nominerad ska vara ett företag, förening eller organisation med sin huvudsakliga verksamhet i Västerviks kommun.

Stipendiet ska användas för investeringar eller utbildning som utvecklar mottagarens hållbarhetsarbete, gärna något som kommer medarbetarna till del.

Tjustbygdens Sparbank avsätter 100 000 kr till hållbarhetsstipendiet – detta kan delas på flera mottagare. 

Vid beviljat stipendium

Den som blir tilldelad ett stipendium kommer att få stipendiet utdelat på en sammankomst arrangerad av Tjustbygdens Sparbank. Vid dessa tillfällen kan det förekomma att press och media bjuds in. 

Rekvisition av stipendium

Stipendiet skall rekvireras och användas av stipendietagaren senast 1,5 år efter det att stipendietagaren tilldelades stipendiet. Vid rekvisition ska mottagaren ange hur stipendiet använts eller kommer användas.  

Kriterier

Mottagaren ska arbeta aktivt med social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i sin dagliga verksamhet.

Mottagaren ska vara långsiktigt livskraftigt och ha en sund ekonomi

Mottagaren ska under det senaste året ha bidragit till att exempelvis upprätthålla ett livskraftigt ekosystem, en hållbar resursanvändning och/eller ett välmående samhälle.

Särskilt premieras insatser som..

 • ..kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
 • ..kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
 • ..präglas av engagemang och handlingskraft

Stipendiater 2023

Grattis säger vi till My Outdoor Passion – Johannes Löf, Hagaslätt Hembageri och Café – Hans och Catarina Carlen och Pure Bio Synergy – John Nyberg, som är 2023 års stipendiemottagare.

Motiveringarna lyder:

 • My Outdoor Passion – Johannes Löf
  Johannes Löf är Västerviksambassadören som med stor nyfikenhet guidar oss ut i naturen. Hans passion för friluftsliv och mindfulness är tydlig och inspirerar till ett annat hållbarare sätt att leva.
 • Hagaslätt Hembageri och Café , Hans och Catarina Carlén
  Hos Hans och Catharina Carlén på Hasaslätts Hembageri finns ett tydligt cirkulärt tänk, i allt från egna råvaror till maskiner och material. Verksamheten drivs med ambitionen att ha liten negativ påverkan på miljö och klimat, och har därmed stor positiv påverkan på destinationen och en levande skärgård.
 • Pure Bio Synergy, John Nyberg
  John Nyberg har hängett sig åt att möjliggöra så att vårt viktigaste livsmedel – vatten – kan renas utan större investeringar eller ledningsnät. Han bidrar därmed till en lösning på en av de största globala utmaningarna och sätter samtidigt Västervik på hållbarhetskartan.

Stipendiater 2022

Utdelning av Sparbankens Hållbarhetsstipendier
Utdelning av Sparbankens Hållbarhetsstipendier
Utdelning av Sparbankens Hållbarhetsstipendier

Grattis säger vi till Inspira, Viljebackens Stall och Häckenstad gård som är 2022 års stipendiater.

Motiveringarna lyder:

 • På ett inspirerande och nyskapande sätt knyter Inspira ihop förskolans verksamhet bygdens företag. Samtidigt som nytt liv ges till det som skulle slängts, så utvecklas barnens kreativitet och unga ges en meningsfull sysselsättning. Hos Inspira sammanflätas därmed de tre hållbarhetsperspektiven – socialt, ekologiskt och ekonomisk - på ett naturligt sätt.

 • Närhet till djur aktiverar vår tankar och känslor, och är bra för vår kognitiva och emotionella utveckling. Detta vet Stall Viljebacken som med sina vård- och terapihästar sprider glädje, styrka och lugn till både äldre med demens och unga med NPF. Marielle Friman och hennes medarbetare – hästarna – driver ett företag som stärker Tjustbygden sociala hållbarhet, genom att använda sig av traditionell verksamhet i nytt sammanhang.

 • Näringsläckage från jordbruk och djurgårdar är en stor orsak till övergödningen i Östersjön. Fredrik Andersson på Häckenstad Gård har utvecklat sitt jordbruk och hittat sätt att fördröja vattnet i landskapet, något som både bidrar till ett resilient företag, med bättre skördar och mindre överföring av näringsämnen till Gamlebyviken. Ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart företagande som inspirerar.