Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Makerskola vid Västerviks Gymnasium

Bord med teknologi från Makerspace på Västerviks gymnasium

Vi har stöttat Västerviks Gymnasium i deras satsning på en Makerspace-miljö. Där kommer kreativitet och idéer få samspela med den senaste tekniken.

Projektet ger möjligheter för gymnasiet att ligga i framkant och är en viktig satsning för det fortsatta arbetet med digitaliseringen i skolmiljön. Förutom en kreativ Makerspace-miljö satsas även bidraget från banken på digitaliserings-dagar tillsammans med arbetsliv och näringsliv.

Makerspace på Västerviks gymnasium
Makerspace, plattor som lyser i olika färger