Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Odlingsförsök

Sortförsök är en metod där man utreder vilken typ av gröda som växer bäst i ett område. Detta har gjorts på många odlingstäta platser i landet, men inte i Tjust.

Nu görs det för första gången tack vare Hushållningsgillet, och Tjustbygdens sparbank – 50 meter från E22 i höjd med Skedshult. Kunskapen kommer öka lönsamheten i jordbruksföretagen då de bättre vet vilken typ av havre eller korn som trivs bäst hos oss.