Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Tjustbygdens Sparbanks Energisatsning

Man bär solceller

Vill din förening ta klivet och ställa om till en mer hållbar energilösning? Tjustbygdens Sparbank öppnar nu för att ge din förening ekonomiskt stöd till projekt som minskar din förenings energibehov.

Vi vill bidra till att ideella föreningar kan vara med och ställa om till mer hållbar verksamhet, och hitta mer energieffektiva lösningar. Dessa investeringar är inte bara bra för samhället och klimatet, utan även ofta för föreningens ekonomi. Föreningar inom Västerviks kommun har därför möjlighet att ansöka om bidrag för tilläggsisolering, nytt värmesystem eller solceller, för att bidra till en mer hållbar framtid (och fritid).

Vår inriktning är att medfinansiera 40 procent av kostnaderna för åtgärderna. Sök gärna även stöd från Västerviks kommun och riksidrottsföreningen som har liknande stöd. Stöd till energi- och miljöprojekt - Välkommen till Riksidrottsförbundet (rf.se)

Prioritering

  • I första hand prioriterar vi beständiga åtgärder – som tilläggsisolering, byte till LED-belysning, snålspolande munstycken.
  • I andra hand prioriterar vi byte till energibesparande åtgärder – som värmepump
  • I tredje hand prioriterar vi installation av produktionsanläggning – som solceller. Vid bidrag till solceller så kommer vi utgå ifrån kostnaden för en anläggning vars produktion motsvarar fastighetens förbrukning. 

Förutsättning

  • Ideella föreningar som äger egen fastighet.
  • Inför ansökan ska sökanden varit i kontakt med energirådgivare och tagit del av dennes rekommendationer
  • I ansökan ska man ange vilken energiförbrukning fastigheten har idag, vilken energiförbrukning ni beräknar ha efter åtgärden samt bifoga offerter.
  • Ansökan görs via samhallsnytta.tjustbanken.se