Meny
Om Sparbanksstiftelsen

För alla barn och ungas rätt till ett tryggt föreningsliv

Vi bjuder på trygghetsskapande åtgärder i samarbete med Friends.

Barn som spelar fotboll

I Västerviks kommun finns runt 100 idrottsföreningar, som tillsammans bidrar till att våra unga får möjlighet att utveckla sina intressen. Idrotten ger en meningsfull fritid, nya bekantskaper och möjligheter att uppleva nya saker. Föreningslivet är för många en trygg och rolig plats där man kan känna gemenskap.

Vi på Tjustbygdens Sparbank vill att alla barn och ungdomar ska ha en möjlighet att växa och utvecklas i föreningslivet. Därför vill erbjuda föreningslivet trygghetsskapande åtgärder för att säkerställa en miljö där alla barn och ungdomars lika värde värnas och att alla ska känna sig välkomna och inkluderade.

Under 2022 och 2023 kommer vi i samverkan med Friends att erbjuda föreningslivet i Västerviks kommun:

  • Rådgivning - Föreningar som vill kan få rådgivning från någon av Friends experter. Föreningen har även möjlighet att få behovsanpassade utbildningar, antingen för föräldrar, ledare eller styrelse.
  • Kartläggning - Föreningar kommer ha möjlighet att genomföra enkätundersökning hos sina medlemmar, och utifrån det sedan få anpassade utbildningar och material från Friends.
  • Kunskap genom föreläsningar - Så fort det känns praktiskt genomförbart kommer vi att erbjuda öppna (smittsäkrade) föreläsningar för föräldrar och ledare. 

Hör av dig till Lotti Jilsmo för att anmäla
intresse och få reda på mer

Logga - Friends