Hoppa till textinnehållet

Elbil på jobbet? För- och nackdelar!

Sedan 2018 har valet av företagsbilar alltmer hamnat på eldrivna bilar. Och samtidigt som hållbarhetsfrågan har fått större inverkan än någonsin i de val vi gör, kommer fler och fler nya modeller att välja mellan. Dessutom utvecklas ständigt formerna för att lagra el, vilket gör att den relativt nya uppfinningen bara blir bättre och bättre. Elbilen är definitivt här för att stanna, men innan du bestämmer dig gäller det att ha koll på för-och nackdelarna.

Martin Ahlquist, som är försäljningschef på Swedbank Finans säger såhär:
– Den största utmaningen just nu verkar vara att elnätet byggs ut i tillräckligt snabb takt och att elproduktionen förblir grön. Vi tror att teknikutvecklingen och de politiska ambitionerna kommer att driva på processen. Många av de minusposter vi ser hos elbilar i dag kommer att få sin lösning.

+ för elbilen

 • Elbilar är klimatvänliga. Körningen ger varken upphov till koldioxidutsläpp eller utsläpp av kväveoxider.
 • Drivmedlet är billigt. I dag är kostnaden per mil mellan 2 och 4 kronor, beroende på elpriset.
 • Trots att inköpspriset är relativt högt, dras den totala kostnadsbilden ner av lägre skatter, billiga drivmedel och lägre förmånsvärde. 
 • Köper du en elbil får du ett klimatbidrag på upp till 60 000 kronor. 
 •  Elbilar berörs inte av de miljözoner som kan komma att införas i större städer från 2020. 
 • Eftersom elbilar har förhållandevis få rörliga delar, kräver de mindre service än andra bilar.

- för elbil

 • Elbilar behöver laddas och det kan ta tid. Man måste planera sin körning.
 • Batterierna i bilarna tillverkas av råvaror som det är ont om.
 • Räckvidden på elbilen minskar när det är kallt. Det gör det svårt att planera längre körningar.
 • Batterierna i elbilar är tunga och skrymmande. Det påverkar lastutrymmet och förutsättningarna att köra med släp.
 • Det finns inte så många varianter av elbilar att välja mellan än så länge.
 • Leveranstiderna kan vara upp till 12 månader, eftersom det fortfarande är brist på batterier.
 • Det kan vara svårt att hitta ställen att ladda bilen på.

Elbil – eller något annat? Här är våra tips

 1. Kör du maximalt 50 km per dag och har möjlighet att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen, är laddhybrid ett bra val. Du kommer i princip bara att köra på el, samtidigt som du har möjlighet att göra längre bilresor när du vill det.

 2. Kör du mer än 50 km om dagen och har möjlighet att ladda hemma och på arbetet är elbil ett bra val. Den låga milkostnaden kommer att påverka bilekonomin positivt.

 3. Kör du långa sträckor och saknar bra laddmöjligheter är bränslesnåla dieselbilar det bästa valet. Med dagens miljökrav har utsläppen av koldioxid, partiklar och kväveoxider reducerats till ett minimum.

 4. Kör du i huvudsakligen bil i kallt klimat, är snåla dieselbilar att rekommendera.

Om förmånsvärdet

 • För elbilar och laddhybrider sätts förmånsvärdet ner till jämförbar bil utan miljöteknik + ytterligare 40 procent, dock max 10 000 kronor (gäller fram till den 31/12 2019).
 • För drivmedel blir din privata körning förmånsbeskattad till ett värde som motsvarar 1,2 x marknadsvärdet på drivmedlet.
 • Betalar du elen privat får du milersättning på 9,50.
 • Äger du bilen privat och kör i firman får du milersättning på 18,50 per mil för elen.