Till alla er som står i kiosken, planerar cuper, bakar kakor, tvättar matchtröjor, klipper gräset, skjutsar till och från matcher, säljer lotter, gråter när det går bra och stöttar när ni ligger under, räknar kassan, fyller vattenflaskor, har bilen full med ungar, sitter på styrelsemöten, jagar sponsorer, bokar hallen, kokar kaffe, snitslar banor, skriver protokoll, städar klubblokalen, slits mellan hopp och förtvivlan, och utvecklar vårt föreningsliv runt om i kommunen: Fortsätt kämpa! Vi hejar på er!