Viktigaste insikterna från Skogsbarometern 2019

  • Svag utveckling inom skogsindustrin har lett till lägre pris på timmer och massaved.
  • 55 procent av skogsägarna svarar att lönsamheten i privatskogsbruket är tillfredställande eller mycket god. En minskning från 61 procent 2018. För de kommande tre åren tror 52 procent på tillfredställande eller mycket god lönsamhet.
  • 54 procent av skogsägarna tror att priset på skogsfastigheter kommer öka de närmaste åren och 64 procent anser att en investering i skogsmark är lönsamt. 
  • Låg skuldsättning bland skogsägarna, 63 procent har inga lån på sin skogsfastighet.

Skogsbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)