Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Finansiera

Ett bottenlån via Swedbank Jordbrukskredit ger en bra grundfinansiering när du ska köpa en skogs- eller jordbruksfastighet, göra en ny- eller ombyggnad på din gård eller omvandla många små lån till ett fördelaktigare.

Skog- och lantbruksrådgivare Nils Persson

Bild: Nils - Skog- och lantbruksrådgivare i Gamleby

Det finns också många olika vägar att finansiera din dagliga verksamhet - investeringslån, avbetalning och leasing är några av dem. Ibland finns också möjlighet att få andra intressenter att satsa pengar. Ett exempel inom lantbruket är de investeringsstöd som finns att söka. I banken finns ett stort antal specialister med mångårig erfarenhet och kompetens inom alla typer av finansieringsaffärer.

Fastighetsfinansiering

Bottenlån

Ett bottenlån via Swedbank Jordbruks-kredit ger en bra grundfinansiering när du t ex. ska köpa en skogs- eller jordbruksfastighet.

Maskinfinansiering

Avbetalning eller leasing

Med leasing eller avbetalning kan du fördela kostnaden för tunga maskin-investeringar över flera år.

Rörelsekapital

Kontokredit företag

En rörelsekredit är en extra säkerhet så att du alltid kan betala dina fakturor och ha likvida medel om inflödet är ojämnt. Krediten kopplas till ditt Företagskonto och du kan använda den när du vill.

EU-kredit

EU-ersättningarna i form av t ex. gårdsstöd betalas vanligen ut i slutet av året. Kostnaderna uppkommer däremot under hela året. EU-krediten fungerar då som ett förskott fram till utbetalningen.