Fastighetsfinansiering

Bottenlån

Ett bottenlån via Swedbank Jordbruks-kredit ger en bra grundfinansiering när du t ex. ska köpa en skogs- eller jordbruksfastighet.

Maskinfinansiering

Avbetalning eller leasing

Med leasing eller avbetalning kan du fördela kostnaden för tunga maskin-investeringar över flera år.

Rörelsekapital

Kontokredit företag

En rörelsekredit är en extra säkerhet så att du alltid kan betala dina fakturor och ha likvida medel om inflödet är ojämnt. Krediten kopplas till ditt Företagskonto och du kan använda den när du vill.

EU-kredit

EU-ersättningarna i form av t ex. gårdsstöd betalas vanligen ut i slutet av året. Kostnaderna uppkommer däremot under hela året. EU-krediten fungerar då som ett förskott fram till utbetalningen.