Tjustbygdens Sparbank har en lång och gedigen erfarenhet av skog och lantbruk. Våra rådgivare har genom åren varit med vid många ägarskiften. Vi arbetar nära jurister och privat banking-rådgivare och tillsammans följer vi dig genom hela skiftet. Vi analyserar dina förutsättningar och hittar lösningar som är bäst för dig och din familj som helhet.