Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Placera

Du som har skog vet hur viktigt det är att kunna fördela inkomsten över flera år. Med Skogskonto får du både en jämnare inkomst och lägre marginalskatt.

Ann-Charlotte företagsrådgivare i Gamleby

Bild: Ann-Charlotte - Skog- och lantbruksrådgivare i Gamleby

Så här fungerar Skogslikvidkonto

Du som erhållit likvider från försäljning av avverkningsrätter och/eller virkesleveranser kan använda Skogslikvidkonto i avvaktan på att Skogskonto öppnas, vilket normalt sker i anslutning till deklarationen. Minsta insättning är 5 000 kronor.

Så här fungerar Skogskonto

Minsta insättning på Skogskontot är 5 000 kronor per person och beskattningsår. När du sätter in pengar på ditt Skogskonto får du göra avdrag för insättningen och dina pengar beskattas först när du tar ut dem. Det här gör att skatten på dina skogsintäkter kan fördelas på upp till tio år.

Så här fungerar Skogsskadekonto

Skogsskadekonto är ett speciellt konto för avverkning som beror på stormfällning, insektsangrepp, brand eller liknande. Du måste dock kunna visa att avverkningen är nödvändig till exempel genom intyg från Skogsvårdsstyrelsen. Lägsta insättningsbelopp på Skogsskadekontot är 50 000 kronor. När du sätter in pengar på ditt Skogsskadekonto får du göra avdrag för insättningen och dina pengar beskattas först när du tar ut dem. Det här gör att skatten på dina skogsintäkter kan fördelas på upp till tjugo år. 

Räntan på kontot kan antingen vara rörlig eller bindas på ett år. Den bundna räntan är oftast betydligt högre än den rörliga.

Räntan på kontot belastas med 15 procent skatt. Vid varje tillfälle ränta på minst 100 kronor kommit in på kontot, dras automatiskt källskatt på räntan om 15 procent.

Råd och tips

  • Du kan kombinera Skogskontot med ditt pensionssparande. Genom att göra insättningar till ditt pensionssparande när du gör skogskontouttag kan du skjuta upp beskattningen.
  • Du kan öppna Skogskonto/Skogsskadekonto med fast ränta i ett år.