Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Vad är hållbara investeringar?

Kids feeding the cows

För oss är hållbara investeringar sådana som bidrar till en hållbar utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt. En miljömässigt hållbar utveckling ska enligt oss stämma överens med Parisavtalets klimatmål och även främja andra miljömål, till exempel biologisk mångfald och levande ekosystem.

Så här kan du göra skillnad för nästa generation:

Fossilfri och effektiv energiförsörjning

 • Värmeväxlare – för återvinning av varmvatten

 • Elektrifiering av fossildrivna maskiner

 • Fossilfri uppvärmning – till exempel i form av halmpanna

 • LED-belysning – drar mindre ström än ”vanliga” lampor och lysrör

 • Solceller

 • Vindkraft

Fossilfri och effektiv energiförsörjning

 • Grön skogsbruksplan

  innebär bland annat att skogsägaren förbinder sig att avsätta en del av sin produktiva skogsmark för naturvård

 • Markkartering

  kartläggning över odlingsjordens innehåll av kväve, fosfor och kalium, för rätt mängd gödning på rätt ställe

 • Precisionsodling med tillhörande digitala lösningar

  effektiviserar odlingen efter genomförd markkartering

 • Anlägga våtmarker och fosforfällor

  minskar näringsläckage till sjö och hav

 • Strukturkalkning

  kalkning för förbättring av odlingsjordens egenskaper

 • Vattenåtervinning

  till exempel när diskvattnet från mjölkanläggningar sparas och återanvänds vid tvättning

Kontakta oss

Våra skog- och lantbruksspecialister i Gamleby.