Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Affärsplan – så gör du affärsplanen

Med en affärsplan på plats blir det enklare att utveckla din affärsidé och nå dina mål. Affärsplanen är din ”road map” som förklarar din idé även för andra och gör det enklare att få investerare, banker och andra intressenter med på färden. Få tips om hur du gör.

Three colleagues having a meeting in front of a computer

Vad är en affärsplan?

Att starta företag börjar ofta med en idé om något du vill skapa, ett problem du hittat en lösning på, eller kanske något du vill förbättra. Affärsplanen är det dokument som fördjupar din idé, förtydligar vägen framåt och klargör vilka mål som ska nås. En strategisk plan för hur ditt företag ska förverkliga sin affärssidé helt enkelt. Det är också det dokument som förklarar din företagsidé för andra och får dem med på tåget, om det så gäller investerare, banker, framtida medarbetare eller leverantörer.

Genom att skriva en affärsplan lär du känna din idé mer på djupet, du hittar kanske svagheter och nya möjligheter, och har ett styrdokument som hjälp på färden.

Vad ska affärsplanen innehålla?

Gör så mycket research du bara kan om din marknad, dina kunder, konkurrenter, hot och möjligheter. Allt för att göra din affärsplan så realistisk och trovärdig som möjligt.

 • Beskrivning av affärsidén

  Kort och gott: Vad går den ut på? Vad är nytt? På vilket vis är den viktig? Vilket problem löser din idé?

 • Beskrivning av dig/teamet/organisationen

  Vad är era styrkor och svagheter? Vad ger er en usp (unik konkurrensfördel) relativt andra att ta er specifika idé i mål? Behöver ni komplettera ert team för eventuella svagheter?

 • Marknaden, konkurrenterna och kunderna

  Visa genom data/undersökningar/beteendeanalys (eller vad som är rimligt för just ditt fall) att du gjort en noggrann analys av marknaden och förstår var det finns möjligheter och öppningar – både idag och i morgon. Visa på samma sätt – genom analys – att du vet vilka dina kunder är och var de största hoten och konkurrenterna finns.

 • Hur ser din marknadsföringsplan ut?

  Igen, visa att du gjort din hemläxa avseende dina framtida kunder och att du vet hur du ska nå dem.

 • Budget/prissättning

  Presentera inga glädjekalkyler. Ju mer trovärdig ditt bakgrundsarbete är, desto mer trovärdig blir hela din plan. Vilken prissättning behöver du för att nå dina mål och vad är rimligt på marknaden? Det är också viktigt att planera för att kunna ta ut lön eller sätta upp en budget så att du klarar dig privat. Går siffrorna ihop?

 • Tidsplan/milstolpar/mål

  Bryt upp din plan i delmål. Det kan handla om när ska ni ha nått viss omsättning, ett visst antal kunder, en viss kännedom eller det som är relevant för just din idé.

 • Hur ska idén genomföras?

  Har du en helt digital plan eller bygger den på fysiska lokaler? Hur mycket personal behöver du? Krävs det underleverantörer eller utveckling? Ska du satsa internationellt och vad gäller då? Vilka regler har du som arbetsgivare att förhålla dig till? Pränta ned allt om hur:et som ska ta dig från A till Ö.

Affärsplan mall

På Almis webbplats kan du ladda ner en mall för affärsplan helt kostnadsfritt, när du fyllt i dina uppgifter.

Våra företagspaket

Vårt företagspaket är en helhetslösning där ni får tillgång till det ni behöver för att kunna sköta företagets bankärenden på ett smidigt sätt.

Mer information