Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Sparbankens Demokratiresa

Vårt stöd som möjliggör för alla högstadieklasser i Västerviks kommun att besöka Riksdagens Demokrativerkstad.

Young adult standing in front of his bike

Samhället är byggt på demokratisk grund, och förutsätter att vi som medborgare förstår och har förtroende för det demokratiska systemet. För att ge alla högstadieelever i Västerviks kommun en större förståelse för hur Sverige styrs och politikens roll så möjliggör vi, med start 2022, så alla högstadieklasser kan besöka Riksdagens Demokrativerkstad. 

I Demokrativerkstaden intar eleverna rollen som ledamöter i riksdagen. Med stöd av en pekplatta samlar de information, förhandlar med varandra och kommer fram till beslut för att lösa sitt uppdrag som folkvalda. Det kan liknas vid ett spel som bygger på pedagogiken upplevelsebaserat lärande. Läs mer här: www.riksdagen.se/sv/larare/demokrativerkstaden-for-arskurs-7-9/

Förutsättningar

  • Skolan anmäler vilka klasser som ska åka under läsåret, och vilka datum resorna genomförs
  • Skolan beställer och bokar både bussresa och besöket på Demokrativerkstaden på egen hand.
  • Upp och nerresa genomförs under samma dag (ingen övernattning)
  • Efter genomförd resa ska skolan redovisa aktiviteten till oss. Stipendiet betalas ut mot uppvisande av fakturor 

Om möjligt, samåk inom skolan. Det är både ekonomiskt och ekologist hållbart.  

Matpåsarna ordnas enklast via bussleverantören, och lunchbidraget kan medföljande mentor/lärare antingen få i kontanter innan avresa (för att fördela till eleverna) eller utbetalt till konto. 

Tjustbygdens Sparbank står för följande:

  • Bussresa tur och retur Stockholm. 
  • Fruskostpåse på uppresa för max 60 kr/ elev
  • Lunchbidrag med 140 kr / elev
  • Mellispåse på hemresan för max 60 kr / elev
Teenager studying in classroom