Använd då följande formulär för att berätta om hur resan gick, rapportera era kostnader och begära utbetalning av stipendiet.