Utbetalning 23/12

  • Swedbank Lön Bas (SUS): 21/12, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: 20/12, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): 21/12, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: 22/12, kl 11.30

Utbetalning 27/12

  • Swedbank Lön Bas (SUS): 22/12, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: 21/12, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): 22/12, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: 23/12, kl 11.30