Få koll på likviditeten med Företagskollen

  • Enkla prognoser över pengar in och pengar ut –  hjälper dig att förstå företagets likviditet.
  • Ta ta fram framtida prognoser och planera för hur mycket pengar du till exempel behöver ha på kontot till nästa månad. 
  • Du kan koppla på ditt bokföringssystem för att se dina fakturor, mer historik och på så sätt få en bättre prognos över kassaflödet.