Vi vill att banken ska vara en öppen, trygg och tillgänglig mötesplats för alla våra kunder och medarbetare. Har du symptom som hosta och förkylning, även lindriga, oavsett om du besökt ett så kallat riskområde eller inte, ber vi dig avvakta med att besöka oss för ditt möte.

Vi arbetar aktivt med att minska smittspridningen och tar vårt ansvar genom att i möjligaste mån genomföra kundmöten via telefon eller annan lämplig digital kanal.

Läs mer om vårt arbete för minskad smittspridning >