Vart vänder du dig

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel (du hittar våra kontaktuppgifter här). Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige med adress:

Tjustbygdens Sparbank
Klagomålsansvarig
Box 322
593 24 VÄSTERVIK

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare, opartiskt och utan kostnad. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm

Du kan också ringa på telefon 08-24 30 85

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.