Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Behandling av personuppgifter

En glad barnfamilj ute i trädgården en sommardag

I Tjustbygdens Sparbank har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av bankverksamheten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Din personliga integritet är viktig för oss

 • Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

  Vi behandlar dina personuppgifter för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster anpassade för dig.

 • Dina personuppgifter är trygga hos oss

  Vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Kunduppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt.

 • Vi är tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter

  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter, godkännanden och val i internetbanken eller i appen, på ditt kontor eller genom att ringa bankens Kundcenter.

Mer information

Kamerabevakning

I bankens lokaler finns bevakningskameror med ljudinspelning för att förebygga och utreda brott. Vi eftersträvar en säker miljö för både kunder och anställda. Vi bedömer att inspelning utgör en begränsad risk för friheter och rättigheter i jämförelse med att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i våra lokaler.

Inspelat bild- och ljudmaterial lagras i max 60 dagar av banken i enlighet med gällande riktlinjer. Vid misstanke om brott kan bild- och ljudmaterial komma att lämnas ut till polisen.

Tjustbygdens Sparbank ansvarar för sin kamerabevakning och är personuppgiftsansvarig.

Skicka beställning av registerutdrag

Om du vill få information om Tjustbygdens Sparbanks behandling av dina personuppgifter kan du använda dig av informationen nedan och begära att få ett registerutdrag, det vill säga en kopia på dina personuppgifter som behandlats av Tjustbygdens Sparbank och information om vår behandling.

Skicka beställning som kund

Ladda ner och fyll i Beställningsformulär registerutdrag personuppgifter för kunder (PDF), skicka sedan detta till oss via post eller i Internetbanken.

Skicka beställning av registerutdrag som kund, via post

Skicka din begäran till: Tjustbygdens Sparbank, Registerutdrag GDPR, Box 322, 593 24 VÄSTERVIK

Vi kommer att svara dig så fort som möjligt, men senast inom en månad. Registerutdraget skickar vi till din folkbokföringsadress.

Skicka beställning av registerutdrag som kund, via internetbanken

Du kan också göra din begäran genom att skicka ett meddelande i internetbanken i inloggat läge och bifoga beställningsformuläret.

Gör så här:

 1. Gå till Meddelanden
 2. Klicka på Nytt meddelande, välj ämne GDPR – begäran angående personuppgifter 
 3. Bifoga beställningsformuläret i meddelandet och klicka på
 4. Skicka

Då skickar vi registerutdraget som ett personligt meddelande i internetbanken. Vi kommer att svara dig så fort som möjligt, men senast inom en månad. Registerutdraget skickar vi som ett personligt meddelande i internetbanken.

Skicka beställning som anställd, före detta anställd, konsult, tidigare arbetssökande till oss eller liknande

Ladda ner och fyll i Beställningsformulär registerutdrag personuppgifter för anställda (PDF), skicka sedan detta till oss via post eller i Internetbanken.

Skicka beställning av registerutdrag som anställd, via post

Skicka din begäran till: Tjustbygdens Sparbank, Registerutdrag GDPR, Box 322, 593 24 VÄSTERVIK

Vi kommer att svara dig så fort som möjligt, men senast inom en månad. Registerutdraget skickar vi till din folkbokföringsadress.

Skicka beställning av registerutdrag som anställd, via internetbanken

Du kan också göra din begäran genom att skicka ett meddelande i internetbanken i inloggat läge och bifoga beställningsformuläret.

Gör så här:

 1. Gå till Meddelanden
 2. Klicka på Nytt meddelande, välj ämne GDPR – begäran angående personuppgifter 
 3. Bifoga beställningsformuläret i meddelandet och klicka på Skicka

Då skickar vi registerutdraget som ett personligt meddelande i internetbanken.