Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Därför har kvinnor ofta lägre pension

Pensionssystemet gör ingen skillnad mellan kvinnor och män. Så hur kommer det sig att många kvinnor ofta har lägre pensioner? Svaret ligger i lönekuvertet. Pensionen grundar sig nämligen på den inkomst man haft – och kvinnor tjänar fortfarande mindre än män.

Two women talking to each other while charging the electrical car

Kvinnors pension uppgår till runt 76 procent av männens. År 2022 var kvinnors pension på medianen 15 900 kronor per månad före skatt om man ser till samtliga pensionärer, medan männens var 21 100 kronor. Ser man till de yngre pensionärerna är skillnaden mindre, vilket beror på att alltfler kvinnor som går i pension har haft en högre inkomst under hela arbetslivet.*  

Deltidsarbete kan leda till lägre pension

Skillnaderna i lön mellan kvinnor och män beror på många saker. En faktor som påverkar inkomsten är deltidsarbete. Nästan hälften av kvinnorna arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv och att det är något som senare kan komma att påverka storleken på pensionen är det många som inte tänker på.**

Att jobba deltid under några få år till exempel när barnen är små brukar inte spela så stor roll för pensionen. Men långa perioder av deltidsarbete kan sänka pensionen rejält, eftersom den lägre inkomsten innebär lägre avsättningar till såväl den allmänna pensionen som till tjänstepensionen. Det kan göra tusenlappar i skillnad.

Även ett litet sparande kan göra stor skillnad

Med lägre inkomst blir det också svårare att spara själv till pensionen. Många kvinnor sparar till sin pension, men de sparar lägre belopp än män.***

Men börjar man spara i tid blir även en mindre summa varje månad ett välkommet tillskott i plånboken som pensionär. 

Kompensera för olika inkomster i hushållet

Om man lever tillsammans med någon och tjänar olika mycket bör man också inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin.

Om en höginkomsttagare för över pensionsrätter för sin premiepension under 20 års tid till sin make/maka eller registrerade partner förbättras den andras pension med knappt 1 900 kronor per månad före skatt livet ut.. ****

* Källa: Pensionsmyndigheten. I åldersgruppen 65-69 år uppgår kvinnors pension till 82 procent av männens.

**Källa: Undersökning från Kantar Medias Sifopanel på uppdrag av Swedbank. Undersökningen genomfördes i april 2023, 3 100 personer i ålder 18-66 år deltog.

*** Källa: Undersökningar från Kantar Medias Sifopanel på uppdrag av Swedbank. 

**** Källa: Pensionsmyndigheten.

Illustration: Pensionens tre delar

Spara själv till pensionen

Pensionen som du får från staten och jobbet ger ungefär 70 procent av din månadslön i pension. Om du vill få mer så behöver du spara själv till pensionen. Kontakta oss i internetbanken så hjälper vi dig.

Så kan du förbättra pensionen:

 1. Om det är möjligt, försök att jobba heltid, längre perioder av deltidsarbete ger lägre pension.

 2. Deltidsarbete under småbarnsår påverkar pensionen olika beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har. Kolla upp vad som gäller på din arbetsplats.

 3. Försök att jobba något eller några år längre. Varje år i arbete spelar roll och varje år du skjuter på att ta ut pensionen påverkar positivt.

 4. Spara privat till din pension. Försök börja så tidigt som möjligt. Kommer du igång senare behöver du spara ett högre belopp.

 5. Lever man tillsammans med någon, tjänar olika mycket och om dessutom den ena tar större ansvar för hus och hem genom att till exempel arbeta deltid, är en stark rekommendation att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin. Det kan ske genom att starta ett pensionssparande i dennes namn, som enskild egendom genom äktenskapsförord upprättat av makarna.

 6. Gifta kan överföra pensionsrätter för sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete. På så sätt kan man kompensera det pensionsbortfall den föräldern annars skulle få.

Så kan du spara till din partner:

 • Om ni är gifta

  Gifta kan överföra pensionsrätt för premiepension till varandra.

  Den som tjänar mer kan göra det för att till exempel kompensera den som tjänar mindre och på sätt förbättra sin partners ekonomi som pensionär. Man kan inte föra över tidigare intjänade pensionsrätter, utan bara för de som tjänas in under det aktuella året. Överförda pengar kan inte föras tillbaka.

 • Om ni är sambo

  Spara till din partner i hens namn.

  Ett annat sätt att kompensera sin partner är att pensionsspara i sin partners namn, som enskild egendom. Enskild egendom ska inte ingå i en eventuell bodelning. Egendom görs till enskild genom äktenskapsförord som makarna upprättat eller genom ett villkor i gåvobrev av givaren om egendomen är en gåva. Ta hjälp av jurist för att få korrekta handlingar upprättade.