Kvinnors pension uppgår till runt 70 procent av männens. År 2020 hade män i genomsnitt drygt 23 600 kronor per månad i pension före skatt i pension, medan kvinnor i genomsnitt hade 16 500 kronor före skatt*. De här skillnaderna i pension beror på att många kvinnor har en lägre lön än män**.

- Pensionen grundar sig på den inkomst man haft under hela yrkeslivet. Eftersom många kvinnor har lägre löner får de också mindre i pension. Alla kvinnor har såklart inte låga löner, men om man har det finns en del saker att tänka på för att ekonomin ska bli så bra som möjligt den dagen det är dags för pension. Och det är viktigt att börja i god tid, då har man större möjlighet att påverka pensionen till det bättre, säger Madelén Falkenhäll, Hållbarhetsekonom på Swedbank.

Deltidsarbete kan leda till lägre pension

Skillnaderna i lön mellan kvinnor och män beror på många saker. En faktor som påverkar inkomsten är deltidsarbete. Två av tre kvinnor har arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv och att det är något som senare kan komma att påverka storleken på pensionen är det många som inte tänker på.***

- Att jobba deltid under några få år till exempel när barnen är små brukar inte spela så stor roll för pensionen. Men längre perioder av deltidsarbete kan sänka pensionen rejält, eftersom den lägre inkomsten man får till följd av deltidsarbetet också innebär lägre avsättningar till såväl den allmänna pensionen som till tjänstepensionen, säger Madelén.

Även ett litet sparande kan göra stor skillnad

Med lägre inkomst blir det också svårare att spara själv till pensionen. Många kvinnor sparar till sin pension, men de sparar lägre belopp än män.****

- Det är inte konstigt att kvinnor sparar lägre belopp till sin pension än vad män gör, många kvinnor tjänar ju mindre. Men börjar man spara i tid blir även en mindre summa varje månad ett välkommet tillskott i plånboken som pensionär. Pensionssparandet är långsiktigt, så man kan med fördel placera det i fonder, det ökar sannolikheten till avkastning*****, säger Madelén..

Kompensera för olika inkomster i hushållet

Om man lever tillsammans med någon och tjänar olika mycket kan det också vara klokt att resonera tillsammans med sin partner om att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin.

- Den som tjänar mindre kanske har lagt ner mer tid på hushållet och eventuella barn och på så sätt underlättat för partnern att göra karriär och tjäna pengar medan man själv stått tillbaka. Det tycker jag definitivt att man ska kompenseras för. Genom att till exempel överföra pensionsrätter och starta ett sparande som enskild egendom i den andres namn kan den som tjänar mer kompensera den andra, säger Madelén.

Endast 20 procent vet vad det innebär att föra över pensionsrätter mellan makar. Men om en höginkomsttagare för över pensionsrätter för sin premiepension under 20 års tid till sin make/maka eller registrerade partner förbättras den andras pension med knappt 1 900 kronor per månad före skatt livet ut. Det motsvarar sänkningen i pension som en grundskollärare skulle få vid deltidsarbete på 60 procent i 15 år utöver småbarnsåren. För den som för över pensionsrätter minskar pensionen med knappt 2 000 kronor per månad. ******