Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Spara och placera

Privatrådgivare Richard i Gamleby

Bild: Richard - Privatrådgivare i Gamleby

Det är aldrig för sent att börja spara och inga summor är för små. När du har en buffert på plats, till oväntade händelser, kan du börja spara till dina drömmar.

 

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Vad ska du spara till?

Vill du ha guidning i vilket sparform du ska välja? Vi guidar dig i valet.

Vad kan ett månadssparande i fonder ge?

Belopp per månad
kr
Tid
år
Startbelopp
kr
Avkastning per år
Swedbanks 10-årsprognos (1) för svenska aktier och aktiefonder är att de kommer avkasta 7 % om året(2).
%
- kr
Börja månadsspara

Kom igång med ditt sparande

Spara till buffert

För att klara oplanerade utgifter är det bra att ha en buffert, gärna två månadslöner.

Månadsspara

Det är aldrig för sent att börja spara och inga summor är för små.

Spara till barn

Genom att spara i fonder ger du barnets pengar möjlighet att växa.

Spara till pensionen

Få tips på hur du kan påverka din pension. Kom igång och spara till pensionen redan idag.

Spara hållbart

Visste du att du kan påverka genom ditt sparande, till exempel genom sparande i fonder med särskilda hållbarhetskriterier.

Miljömedvetenhet

Information om investerarskydd och insättningsgaranti

Värdepapper (på ISK, fondkonto och värdepapperstjänst) omfattas av det statliga investerar­skyddet.

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på bankens konton, ISK och depå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.