Spara till pensionen

Vi föreslår någon av följande sparformer när du ska spara till pensionen.

 

Bild på olika typer av samhällsnytta som skett under 2020.  Kapprumsbibliotek, ridläger och bank street art

 

 

Investeringssparkonto (ISK)

  • Spara i fonder och aktier
  • Schablonbeskattning via din deklaration
  • Möjlighet till bra värdeutveckling på lång sikt

 

Riskinformation: Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Fonden kan minska/öka i värde och du kan förlora dina pengar. Faktablad och informationsbroschyr finns på Fondlistan.

 

 

Kapitalspar Pension

  • Spara i fonder och aktier
  • Möjlighet till bra värdeutveckling på lång sikt
  • Du kan bestämma vem som ska få dina pengar vid ett eventuellt dödsfall utan att behöva skriva testamente.
  • Du kan sätta upp villkor för förmånstagare vid gåva eller dödsfall, till exempel att pengarna ska vara enskild egendom.

 

Riskinformation: Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Fonden kan minska/öka i värde och du kan förlora dina pengar. Faktablad och informationsbroschyr finns på Fondlistan.