LEI är ett globalt ID-nummer som kan erhållas via ett antal fristående webbtjänster. Samtliga LEI är sökbara på sidan gleif.org och certifierad utfärdare av LEI finns att hitta där. Att erhålla ett LEI medför vissa kostnader, vilka ska betalas direkt till LEI-administratören.

 

Hjälp med rapporteringen

Nytt i EMIR REFIT är att Swedbank är skyldig att rapportera för kunder som är klassade som NFC- från den 18 juni 2020. Enligt EMIR är ni som kund skyldiga att tillhandahålla uppgifter till Swedbank så att rapporteringsskyldigheten kan fullgöras. Dessa uppgifter kan komma att begäras av er från Swedbank.  

Är ni som kund kategoriserad som FC+, FC- eller NFC+ ansvarar ni själva för er egen rapportering, men kan välja att delegera denna. Swedbank och Sparbankerna erbjuder företagskunder hjälp att uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende derivataffärer som görs med eller via Swedbank. Kontakta gärna din kontaktperson hos oss för att veta mer.