Teckningsregler

För att få teckna Trygga sjukkaptialförsäkring krävs att du: 

  • är kontohavare i Swedbank eller en sparbank
  • har fyllt 18 år men inte 55 år
  • har ett fullgott hälsotillstånd, vilket innebär att du måste genomgå en hälsoprövning
  • är folkbokförd och bosatt i Sverige

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar i Trygga sjukkapitalförsäkring.

  • Försäkringen gäller inte för vissa sjukdomar, läs mer i villkoren.
  • Försäkringen gäller inte för olycka i samband med deltagande i aktivitet som klassas som riskfylld, exempelvis kampsport, dykning, bungyjump eller äventyrliga expeditioner.
  • Skada som kan anses självförvållad på grund av eget uppsåt, grov oaktsamhet eller missbruk ger heller ingen ersättning.