På Ungdomskontot kan ditt barn sätta in sina pengar till exempel barnbidrag, studiebidrag, lön eller månadspeng. Du som förälder/vårdnadshavare öppnar kontot och ansluter det till Swish. Du kan även koppla ett bankkort Mastercard Ung till kontot.

Bankkort Mastercard ung