Hoppa till textinnehållet

Konton för in- och utbetalningar

Woman and man looking at a computer screen.

Med ditt konto kan du få total kontroll på hela din ekonomi. Det är kontot för lön, pension eller andra insättningar som exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag eller studiestöd.

Från ditt konto kan du enkelt betala dina räkningar i till exempel internetbanken. Till ditt konto kopplar du bank- och kreditkort för betalning i Sverige och utlandet.

Våra transaktionskonton

  • Privatkonto

    Du kan ansluta alla våra användbara tjänster för att hantera in- och utbetalning till ditt Privatkonto.

    Privatkonto
  • Ungdomskonto

    Om du är under 21 år kan du öppna ett Ungdomskonto i banken. Ett konto som du kan använda för att sköta dina betalningar.

    Ungdomskonto

Tips och information

Den statliga insättningsgarantin

Våra inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Den statliga insättningsgarantin

Våra inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.