Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Greenwashing – så ska problemet minskas

Tre kollegor sitter och diskuterar något vid en dator

Greenwashing, grönmålning på svenska, är när bolag felaktigt påstår sig vara miljövänliga eller marknadsför sig som hållbara. Detta trots att deras verksamhet har en obetydlig – eller till och med negativ – effekt på miljön. Det gäller även fondbolag och andra aktörer på finansmarknaden, som profilerar sig och sina produkter som mer hållbara än vad de faktiskt är.

Taxonomin och SFDR ska motverka Greenwashing

Genom skapandet av ett ramverk för vad som är hållbart och genom att öka kraven på transparens, minskar risken för grönmålning. Med taxonomin, SFDR och andra regleringar ska EU hindra greenwashing. Det ska inte längre gå att vara vag i vad man menar med hållbarhet.

Taxonomin

Med EU:s gröna taxonomiförordning – taxonomin – får vi en gemensam standard för miljömässig hållbarhet. Det blir möjligt att avgöra vilka verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara. Tidigare har bolag kunnat säga att de är det utan att faktiskt vara det, det vill säga greenwashing. Nu måste de kunna bevisa det utifrån fastställda kriterier.

SFDR – Disclosureförordningen

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ställer krav på att fondbolagen ska lämna information om hållbarhet. Målet är att det ska bli lättare för dig att kunna jämföra olika investeringar. De fondbolag som tidigare profilerat sig som att de har ett hållbart fondutbud behöver leva upp till de uppsatta kraven för att kunna fortsätta göra det.

Sparandet – en chans för dig att bidra

När det ställs allt större krav på bolag och fondbolag så är EU:s förhoppning att det ska leda till en positiv förändring. Det blir lättare att jämföra olika finansiella produkter när det gäller hållbarhet. Du kan, på ett tydligare sätt, ställa krav på hållbarheten i ditt sparande och uttrycka dina hållbarhetspreferenser när du får en rådgivning av oss. Det finns flera sätt som du kan påverka på:

  • Hur stor del av sparandet som ska vara hållbart.

  • Vilka områden du vill att sparandet ska bidra positivt till, till exempel miljö och social hållbarhet.

  • Om det är några specifika negativa konsekvenser som du speciellt vill undvika när det gäller miljö och social hållbarhet.

    Vad gör en fond hållbar?

Mer information