Skip to content

Vad betyder ESG?

Vad är hållbarhet?

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett begrepp som du kanske hört talas om är ESG. I korthet handlar ESG om hur ett bolag tar hänsyn till miljön (E- environmental), social hållbarhet (S-social) och bolagsstyrning (G-governance).

Exempel på vad som ingår i ESG

Miljö

  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
  • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
ESG

Social hållbarhet

  • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt.
  • Ta hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner så som;
  • mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, social integration och minoriteters rättigheter.
ESG

Bolagsstyrning

  • Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten. 
  • Det handlar om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda. 
  • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.
ESG