Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Vad betyder ESG?

Lär dig mer om ESG

ESG står för Environmental, Social and Governance – på svenska miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Se filmen om ESG på 2 minuter!

Lär dig mer om ESG

ESG står för Environmental, Social and Governance - på svenska miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Lär dig mer om ESG på 2 minuter!

Climate Impact

Vad är hållbarhet?

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett begrepp som du kanske hört talas om är ESG. I korthet handlar ESG om hur ett bolag tar hänsyn till miljön (E–environmental), social hållbarhet (S–social) och bolagsstyrning (G–governance).

Exempel på vad som ingår i ESG

E

Miljö

 • Begränsning av eller anpassning till klimatförändringar.
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Omställning till en cirkulär ekonomi.
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
S

Social hållbarhet

Hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner:

 • Mänskliga rättigheter.
 • Arbetsvillkor.
 • Jämställdhet.
 • Social integration.
 • Minoriteters rättigheter.
G

Bolagsstyrning

 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt. Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten.
 • Det handlar bland annat om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda.
 • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.

Swedbank Roburs hållbarhetsmetoder

Med långsiktiga och hållbara investeringar vill vi skapa avkastning för dig som kund samtidigt som vi värnar om miljön och samhället. Därför har Swedbank Robur etablerade och omfattande policys, riktlinjer och strategier för att välja in, välja bort och påverka bolag.